آراد برندینگ
خانه / لیتیم / بازارفروش لیتیم کربنات

بازارفروش لیتیم کربنات

بیشترمردم لیتیم کربنات رابه عنوان قرص اعصاب می شناسندوبادیگرکاربردهای آن آشنانیستندولی این محصول باکاربردهای دیگری هم به بازارفروش راه پیداکرده است.
لیتیم کربنات بانام قرص های اعصاب دربین بیماران شناخته شده است.این محصول هنگامی که با این کاربرد مصرف شود باید باتجویزپزشک انجام پذیرد.ازجمله عوارض جانبی این محصول ،لرزش ،خواب آلودگی ،اغتشاش شعور،لتارژی،عدم هوشیاری یاضعف حافظه به طورموقت می توان اشاره کرد.

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید