آراد برندینگ
خانه / لیتیم / خریدعمده لیتیم هیدرید

خریدعمده لیتیم هیدرید

لیتیم هیدریدترکیبی شیمایی باشناسه ۶۲۷۱۴درصنایع شیمیایی می باشداین محصول به صورت عمده دربازارهاخریدوفروش می شود.
لیتیم هیدریددارای فرمول شیمیایی LiHمی باشد.این ترکیب شیمیایی از واکنش بین لیتیم با هیدروژن در دمای ۷۵۰ درجه سانتیگراد بوجود می آید.از این واکنش پودرسفید رنگی برجای می ماند که درواکنشی دیگربا آبی درحجم۲۸۰۰لیتردرکیلوگرم هیدرید،گازهیدروژن آزاد می شودبنابراین می توان ازلیتیم برای ذخیره هیدروژن استفاده کرد.

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید