آراد برندینگ
خانه / لیتیم / بازارتولید لیتیم درموادغذایی

بازارتولید لیتیم درموادغذایی

دربسیاری ازموادغذایی طبیعی ،همچون غلات هاوسبزیجات هالیتیم موجوداست.ازطریق مصرف این مواد،لیتیم موردنظربدن تامین می شود.این محصولات دربهترین کیفیت به دست کشاورزان تولیدوبه بازارعرضه می گردد.
کشاورزان با تولید محصولات مرغوب در زمینه غلات ها و سبزیجات ها نوعی تولیدکننده لیتیم در موادغذایی محسوب می شوند.این عنصر جزعناصر مورد نیاز بدن انسان می باشد.از این جهت پزشکان توصیه می کنندکه مصرف این گونه موادغذایی حتما در برنامه ی غذایی ذکرشود،و استفاده از آنها به صورت روزانه باشد.

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید