آراد برندینگ
خانه / لیتیم / بازارفروش لیتیم پلیمر

بازارفروش لیتیم پلیمر

لیتیم پلیمرچیست؟وچگونه خریدوفروش می شود؟آیابه بازارهای عرضه این محصول تاکنون سرزده اید؟یاتاکنون این محصول رامورداستفاده قرارداده اید؟
مشتقات آلی عناصری همچون لیتیم،منیزیم،آلومینیوم ازاوایل قرن بیستم بسیارمورد توجه شیمیدانان قرارگرفته است.درنتیجه پیشرفت های موجود درترکیبات آلی فلزی باعث شده است که این گونه مواد اهمیت بسیارزیاد درصنایع پیدا نمایند.یکی کاربردهای وسیع این محصولات درزمینه پلیمرمی باشد.

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید