آراد برندینگ
خانه / لیتیم / فروشنده لیتیم درموادغذایی

فروشنده لیتیم درموادغذایی

کشاورزان تولیدکننده ،سبزیجات به صورت غیرمستقیم نوعی فروشنده لیتیم محسوب می شوندزیرااین فلزقلیایی ،درموادغذایی طبیعی ،ذکرشده درفوق یافت می شود.
لیتیم درگروه مواد معدنی دسته بندی می شود.این ماده ی معدنی دربرخی موادغذایی به صورت طبیعی موجود است وهمچنین دربدن انسان به مقداربسیارکمی پیدامی شود.لیتیم برای کارکردبرخی سلول های مغزی مفیدمی باشدبه خصوص سلول های مغزی که در واکنش های روانی ایفای نقش دارند.

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید