آراد برندینگ
خانه / لیتیم / قیمت انواع لیتیم باکیفیت

قیمت انواع لیتیم باکیفیت

موادشیمیایی باتوجه به کیفیت ومواردمصرف درانواع وقیمت های متفاوتی دربازارها به فروش می رسندکه لیتیم هم محصول درهمین حیطه می باشد.
هالیدهای لیتیم یکی ازترکیبات مفید این عنصرمی باشند.پایداری این هالیدها با افزایش وزن اتمی هالوژن کاهش می یابد،اما حلالیت این مواد با یکدیگر تفاوت های چشمگیری دارند،مثلا فلورید لیتیم بسیار کم محلول می باشد درصورتی که برمید ویدید لیتیم بسیار محلول هستند.هالیدهای لیتیم دارای نقطه ذوب بسیار پایین اندکه همین خاصیت کاربردآنهارادرکمک ذوب ها مناسب ساخته است.

مطلب پیشنهادی

خریدعمده لیتیم کلرید

آیابامواردمصرف لیتیم کلریدآشناهستید؟میدانیداین محصول درتولیدچه موادی به کاربرده می شود؟یاازنحوه ی خریدآن به صورت عمده اطلاع دارید؟

پاسخی بگذارید