آراد برندینگ
خانه / لیتیم / نمایندگی فروش انواع لیتیم کربنات

نمایندگی فروش انواع لیتیم کربنات

لیتیوم از گذشته به عنوان داروی انتخابی اول در درمان اختلال دوقطبی و کاھش
میزان عود، مورد استفاده بوده است. لیتیوم سبک ترین فلز قلیایی است. این
دارو در درمان ۶۰ تا ۸۰ درصد دوره ھای ھیپومانی و مانی حاد موثر است.
 لیتیوم
از دھه ۱۹۶۰ بعنوان کنترل کننده ی خلق در اختلال دوقطبی مورد استفاده قرار
می گیرد. لیتیوم را به دلیل کارکرد دوگانه اش در کنترل مانیا و افسردگی، داروی
طلایی در کنترل اختلال دوقطبی نامیده اند. این دارو در درمان مانیا، افسردگی و
نوسان بین این دو حالت کارکرد موثرتری نسبت به داروھای دیگر نشان داده
است. از ھمه مھم تر آنکه لیتیوم تنھا دارویی است که خطر خودکشی را در اختلال
دوقطبی کاھش می دھد.

منبع: دانشنامه روانشناسی مردمی

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید