آراد برندینگ
خانه / لیتیم / فروش اینترنتی لیتیم سولفات

فروش اینترنتی لیتیم سولفات

لیتیم سولفات ازآن دسته ازترکیبات شیمیایی می باشدکه توجه زیادی رابه سمت خودکشانده است.این محصول حتی به صورت اینترنتی هم به فروش می رسد.
لیتیم سولفات درتهیه دیگرترکیبات لیتیم نقش های عمده ای را برعهده می گیرد.برای مثال برای تهیه استات لیتیم،لیتیم سولفات رابااسیداستیک واردواکنش شیمیایی می کنندوطی این فرآیند استات لیتیم دو آبه متبلور می گردد.همانطورکه روشن است بازهمین ماده ی تولید شده کاربردهای جدیدی را صنایع مختلف بکار می گیرد.

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید