آراد برندینگ
خانه / لیتیم / خریدار لیتیم خارجی باکیفیت

خریدار لیتیم خارجی باکیفیت

متقاضیان مصرف لیتیم ،این محصول شیمایی راباکیفیت بهتروقیمت مناسب تروبااستفاده ازروش اینترنتی ازکشورهای خارجی خریدمی کنند.
عناصری چون لیتیم،بور،منیزیم وآلومینیم که تاحدودی الکتروپوزیتیو هستند و کمبود الکترون دارند،می توانند قطبش پذیری شدیدی را در واکنشها بدست آورند و به علت شعاع یونی کوچک وبارنسبتا زیاد دررده اسیدهای سخت قرار بگیرند.بنابراین این ترکیبات برای جبران کمبود الکترون خود از طریق گروه های آلکیلی،آریلی یا پل ساز تولید پلیمرمی نمایند.

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید