آراد برندینگ
خانه / لیتیم / فروش انواع لیتیم پرکلرات

فروش انواع لیتیم پرکلرات

لیتیم پرکلرات درانواع مختلفی تولیدمی شودکه هرنوع آن درصنعتی مورداستفاده قرارمی گیرد.محصول فوق درانواع مختلف  بازارهای فروش متعددی دارد.
روش های زیادی برای استالیز آلدهیدها وجوددارد ولی همانطور که می دانید این ترکیبات  در حضور لیتیم پرکلرات به صورت جامد درشرایطی حتی بدون حلال هم تولیدمی شوند.با این روش مقرون به صرفه  ازنظر اقتصادی ،آلدهیدهای حلقوی وغیرحلقوی تولید می شوند.این محصولات تولید شده با این روش  با شرایط محیط زیست هم سازگاری دارند.

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید