آراد برندینگ
خانه / لیتیم / عرضه انواع لیتیم کلرید

عرضه انواع لیتیم کلرید

لیتیم  کلرید بافرمول مولکولیLiclدرانواع مختلفی تولیدمی شودوبرای مصارف متعددصنعتی به بازارهاعرضه می گردد.
درشیمی بسیاری ازترکیبات ازطریق واکنش های شیمیایی به عنوان فرآورده های اصلی و فرعی تولید می شوند.لیتیم کلرید دربرخی واکنش هابه عنوان فرآورده اصلی محسوب می شود.این اتفاق زمانی رخ می دهدکه هدف اصلی ازواکنش شیمیایی فقط تولیدلیتیم کلریدباشد.دربرخی موارد هم تولید این محصول به صورت فرآورده فرعی  انجام پذیراست.

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید