آراد برندینگ
خانه / لیتیم / قیمت تولیدلیتیم درموادغذایی

قیمت تولیدلیتیم درموادغذایی

درتولیدبسیاری ازموادغذایی به نسبت های مختلف ازلیتیم استفاده می شودوازآنجایی که این ماده شیمیایی کمی گران ترمی باشدمواد،دارای این محصول باقیمت های بیشتری به بازارعرضه می شوند.
موادغذایی که انسان مصرف می کند،باید طبق نیازهای بدن باشد.بدن انسان باتوجه به شرایط زندگی ،به برخی مواد،نیازهای بیشتری پیدا می کند.زیرابرخی مواد وظایف مهمی رادربدن انسان  اجرا می نمایند.لیتیم یک ترکیبی است که بدن انسان در شرایطی که درحالت استرس و پریشانی به سرمی برد،نیاز دو چندانی به آن پیدامی کند.

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید