آراد برندینگ
خانه / لیتیم / بزرگترین تولیدی لیتیم درجه یک

بزرگترین تولیدی لیتیم درجه یک

ترکیبات شیمیایی ازقبیل ترکیبات لیتیم باتوجه به مواردموردمصرف آن هادردرجه های مختلف تولیدمی شوندبزرگترین تولیدی ها درکشور ایران این محصول راباکیفیت درجه یک تولیدمی کنند.
فلزهای قلیایی درزمره یونی ترین ترکیبات شناخته شده اند.لیتیم که دراین گروه قرارگرفته است به این خاصیت بی ربط نیست.بنابراین این ترکیبات بابیشترعناصر دیگر وارد واکنش های شیمیایی شده و محصولاتی را در درجه های خوب و متوسط تولید می کنند. از این محصولات تولید شده با درجات  متمایز استفاده های زیادی درحیطه های مختلف می گردد.

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید