آراد برندینگ
خانه / لیتیم / نمایندگی فروش لیتیم خارجی باکیفیت

نمایندگی فروش لیتیم خارجی باکیفیت

لیتیم درکشورهای خارجی باکیفیت کمی متمایزترازایران تولیدمی شودازاین رونمایندگی های خریدوفروش زیادی دراین زمینه فعالیت می کنند.
کشورهای زیادی کار تولید لیتیم رابرعهده دارند.ازآنجایی که لیتیم یک ماده یرمصرف محسوب می شود،نمایندگی های زیادی در ایران و سایرکشورها کارفروش وعرضه آن رابرعهده گرفته اند و همانطورکه مستحضرید محصول فوق بازاریابی فوق العاده فعالی  نیزدارد و در این زمینه افراد زیادی به فعالیت مشغول اند.

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید