آراد برندینگ
خانه / لیتیم / تولیدکننده لیتیم درجه یک

تولیدکننده لیتیم درجه یک

 چگونه ازدست تولیدکننده به دست مصرف کننده می رسد؟لیتیم درجه یک چگونه تولیدمی شود؟ودرچه مواری مصرف می گردد؟
درشیمی لیتیم ازطریق های گوناگونی تولیدمی گردد.یکی از این روش ها مربوط به واکنش های معاوضه هالوژن وفلز می باشد که این واکنش هادردماهای پایین و دمای اتاق انجام می پذیرد، و یک واکنش تعادلی محسوب می شود. این فرایندها بسته به الکترونگاتیویته  هالوژن ،دردرجه های مختلف انجام پذیر است.

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید