آراد برندینگ
خانه / لیتیم / قیمت فروش لیتیم هیدروکسید

قیمت فروش لیتیم هیدروکسید

آیابرای بدست آوردن قیمت لیتیم هیدروکسیدبامشکل مواجه شده اید؟ویاازآخرین تغییرات خریدوفروش آن بی اطلاع هستید؟
لیتیم ازنظرشکل ظاهری یک ماده سفیدرنگ ونرمی می باشد.این عنصرسبکترین وکم چگالی ترین عنصر جامد شناخته شده است .این فلزقلیایی بسیارواکنش پذیراست واگر درمعرض اکسیژن هواقراربگیرد آتش گیرمی باشد.به همین خاطرآن را در داخل نفت نگهداری  می کنند.

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید