آراد برندینگ
خانه / لیتیم / واردات لیتیم درموادغذایی

واردات لیتیم درموادغذایی

کاربردلیتیم درموادغذایی چیست؟تاریخچه واردات این محصول به این حیطه به چه زمانی برمی گردد؟چه کشورهای درتولیداین محصولات موفق ترمی باشند؟
منابع مهمی که به عنوان منابع اولیه لیتیم دریک برنامه غذایی استاندارد بکارمی روند،رامی توان به غلات ها و سبزیجات هانسبت داد.این ماده در محصولات حیوانی همچون تخم مرغ وشیرهم وجود دارد.با مصرف این مواد ،این محصول مهم موردنیازبدن انسان تامین می شود.این ماده دربدن انسان نقش محافظت ازمغز،را در زمان پریشانی برعهده دارد.

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید