آراد برندینگ
خانه / لیتیم / پرفروش ترین لیتیم هیدروکسید

پرفروش ترین لیتیم هیدروکسید

لیتیم هیدروکسیدچیست؟وچگونه خریدوفروش می شود؟پرفروش ترین نوع آن کدام است؟لیتیم هیدروکسیدیالیتیم نیترات؟
لیتیم یک نوع فلزقلیایی است که به صورت آزاددرطبیعت یافت نمی شود.اما این محصول رامی توان درسنگ های آذرین و برخی کانی هامانند لپیدولیت،اسپدومن،پرلیت و مولبیدن پیدا کرد.از این اتم قلیایی در موارد زیادی    همچون عناصرآلیاژی،ترکیبات آلی وکاربردهای هسته ای استفاده میشود. 

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید