آراد برندینگ
خانه / لیتیم / خریدعمده لیتیم هیدروکسید

خریدعمده لیتیم هیدروکسید

لیتیم هیدروکسیدوارداتی  برای مصرف درصنعت داروسازی ودیگرمصارف داخلی به صورت عمده دربین متقاضیان خریدوفروش می گردد.
فلزلیتیم بسیارواکنش پذیراست ودرحضور اکسیژن هوا به سرعت وارد واکنش می شودو لیتیم هیدروکسیدرابه وجود می آورد.به همین دلیل نگه داری این فلزکاربسیار مشکلی است.معمولا این ماده شیمیایی را درداخل   روغن های مخصوص نگهداری می کنند.وقبل از استفاده ازآن ،به کمک هگزان آن را از روغن جدا می کنند.

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید