آراد برندینگ
خانه / لیتیم / پخش لیتیم خارجی باکیفیت

پخش لیتیم خارجی باکیفیت

لیتیم تولیدشده درکشورهای خارجی بابهترین  کیفیت ،واردوباقیمت مناسب ،جهت مصارف داخلی دربین متقاضیان محترم پخش می گردد.
تمام ترکیبات آلی فلزی تا حدودی احیا کننده بوده و از لحاظ ترمودینامکی در مقابل اکسید شدن ناپایدارند.هرچه قدرت الکتروپوزیتیوی فلزبیشترباشد ترکیب آلی آن احیاکنندگی بیشتری دارد یعنی بهتر اکسید می شوندکه لیتیم جزهمین ترکیبات می باشد.درمقابل ترکیباتی هستندکه دارای الکتروپوزیتیوی کمتری هستندومی توانندبه طورناگهانی درهوا آتش بگیرند.

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید