آراد برندینگ
خانه / لیتیم / تولیدکننده لیتیم پلیمر

تولیدکننده لیتیم پلیمر

درصنعت ازلیتیم پلیمراستفاده های ویژه ای می شودوهمانطورکه مستحضرهستیدشرکت های زیادی تولیدکننده این محصول می باشند.
لیتیم باعدداتمی ۳ دارای آرایش الکترونی به صورت۱s22s2می باشد.هنگام تشکیل مولکول لیتیم،همپوشانی به نحو مطلوبی بین اوربیتال های این ماده انجام می شود.بنابرهمین قاعده ،لیتیم یک مولکول دیامغناطیس است که این خاصیت ،باعث کاربردهای وسیع این محصول درصنعت پلیمر می شود.

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید