آراد برندینگ
خانه / لیتیم / پخش عمده لیتیم خارجی

پخش عمده لیتیم خارجی

نمایندگی های زیادی درایران کارپخش لیتیم واردشده ازکشورهای خارجی رابرعهده دارند.یکی ازدلایلی که متقاضیان ،این محصول  رابه صورت عمده سفارش می دهند،کاربردبسیاروسیع آن درزمینه های مختلف است .
درصنعت شیمی برای تهیه ترکیباتی چون وینیل لیتیم وآلکیل لیتیم ازروش معاوضه فلز_فلز استفاده می شود.تتراوینیل قلع با فنیل لیتیم به سرعت درحلال اترواکنش می دهد ورسوب تترافنیل قلع حاصل می شود.درمرحله آخراین ترکیب به ترکیب آلی لیتیم تبدیل می گردد.روش تهیه ترکیبات آلی لیتیم به این روش باعث می شود که درساختار اولیه مولکول تغییری حاصل نشود و فقط فلزها معاوضه شوند.

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید