آراد برندینگ
خانه / لیتیم / فروش عمده لیتیم درموادغذایی

فروش عمده لیتیم درموادغذایی

ازترکیبات شیمیایی درتولیدی بسیاری ازموادغذایی استفاده های می شود .لیتیم یکی ازاین ترکیبات می باشدکه به صورت عمده دراین زمینه خریدوفروش می شود.
لیتیم به طورطبیعی دربرخی موادغذایی یافت می شود.این ماده دربدن  انسان نقش های مفید ایفا می کند.در مغز انسان درهنگامی که درحال استرس به سرمی برد.یک سری واکنش های شیمیایی درحال انجام هستندکه نقش لیتیم دراینجا محافظت ازمغزمی باشد و از این نظراهمیت زیادی دارد.

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید