آراد برندینگ
خانه / لیتیم / بازارخریدلیتیم کربنات

بازارخریدلیتیم کربنات

لیتیم کربنات چیست؟آیابابازارهای خریدوفروش  این محصول آشناهستید؟ازاین محصول درچه مواردی استفاده می شود؟
لیتیم کربنات درصنعت دارو سازی بکارگرفته می شود.ازاین محصول برای پیشگیری یاکنترل بیماری مانی استفاده می شود.این محصول اثرضدمانی  وضدسایکوتیک داردکه به خاطررقابت لیتیم باکاتیون های دیگربرای تغییر مبادله کاتیون درسطح بافت است.این دارو درهنگام مصرف درسراسربدن  پخش می شود و به همین دلیل به زنان باردار و شیرده توصیه نمی شود.

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید