آراد برندینگ
خانه / لیتیم / اخذنمایندگی لیتیم باکیفیت

اخذنمایندگی لیتیم باکیفیت

کشورآلمان باوجودشرکت بزرگ تولیدکننده محصولات شیمیایی  مرک توانسته است لیتیم رابابهترین کیفیت  تولیدکندونمایندگی های مربوط به این محصول رابرای خوداخذنماید.
برای گروه های اصلی جدول تناوبی ازجمله گروه فلزات قلیایی که لیتیم هم جزئی ازآن است.انرژی پیوند از بالا به پایین در یک گروه کاهش میابد.  وهمین رونددرموردپیوندهای فلز_هیدروژن صادق است.بیشترمشتقات آلکیل و آریل این فلزات قابل جداسازی هستند و به صورت پایدار ظاهر می شوند.

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید