آراد برندینگ
خانه / فسفات / قیمت تولیدفسفات پتاسیم

قیمت تولیدفسفات پتاسیم

فسفات پتاسیم به دلیل به کاربستن پتاسیم درآن هاازاهمیت ویژه ای برخوردارمی باشندلذاقیمت تولیدوفروش این محصولات درمقایسه بادیگرانواع گران ترمی باشد.
خاک های کشاورزی به مقدارقابل توجهی به تمامی عناصرگروه فلزات قلیا نیازدارند.جهت رفع کمبود این عناصر از کودهای شیمیایی حاوی فسفات استفاده می شود.کودهای فسفات پتاسیم درهمین گروه قراردارند.این کودها به صورت کاملا محلول در آب وعاری از نیتروژن می باشد.این محصول منبع مهم تامین فسفرو پتاسیم گیاهان در زمان رشد می باشد.

مطلب پیشنهادی

خرید اینترنتی انواع فسفات

فسفات ترکیبی غیر آلی و نمک اسید فسفریک است. در جهان طبیعت هرگز فسفر به شکل خالص دیده نشده‌است.

پاسخی بگذارید