آراد برندینگ
خانه / فسفات / مشاوره فروش فسفات آمونیوم

مشاوره فروش فسفات آمونیوم

نمایندگی های فروش محصولات شیمیایی پرکاربردی همچون فسفات آمونیوم به صورت قابل توجهی فعال می باشندآنهادراین زمینه مشاوره رایگان دراختیارمشتریان قرارمی دهند.
کودهای فسفاتی آمونیوم ازواکنش بین آمونیاک بااسیدفسفریک وسنگ فسفات تولیدمی گردد.این نوع کودها به دودسته منوآمونیوم ودی آمونیوم فسفات تقسیم می شود.درتولیداین نوع کودهای شیمیایی ازاسیدکلرید واسیدنیتریک به جای اسیدفسفریک استفاده می شودکه باعث پایین آمدن عیارکودمی شود.

مطلب پیشنهادی

خرید اینترنتی انواع فسفات

فسفات ترکیبی غیر آلی و نمک اسید فسفریک است. در جهان طبیعت هرگز فسفر به شکل خالص دیده نشده‌است.

پاسخی بگذارید