آراد برندینگ
خانه / فسفات / تجارت اینترنتی فسفات سنگی

تجارت اینترنتی فسفات سنگی

فسفات سنگی بیشتربه شکل ظاهری کلوخه ای دیده می شودوتجارت این محصول بسیارگسترده می باشدازاین روخریدوفروش این ترکیب به روش اینترنتی نیزقابل اجرامی باشد. درزمان های گذشته سنگ های فسفات به صورت مستقیم وکلوخه ای روی سطح زمین های کشاورزی پخش می شده است.بااین کارفسفات آهسته جذب خاک شده وبه تدریج خاک کشاورزی غنی ازفسفات می گردید.دراین میان گیاهانی که توانایی جذب کلسیم راداشته باشندمی توانندبه راحتی فسفات را ازسنگ آن بگیرند.

مطلب پیشنهادی

خرید اینترنتی انواع فسفات

فسفات ترکیبی غیر آلی و نمک اسید فسفریک است. در جهان طبیعت هرگز فسفر به شکل خالص دیده نشده‌است.

پاسخی بگذارید