آراد برندینگ
خانه / فسفات / قیمت انواع فسفات کود

قیمت انواع فسفات کود

نمک های فسفات ازمنابع مهم خودکه سنگ های فسفاتی می باشنداستخراج می گردندودرکارخانه هابه صورت انواع کود،مختلف قابل استفاده می گردندوباقیمت مناسب به فروش می رسند.
درصدفسفات موجود درسنگ های فسفاتی از۴تا۴۲ درصددرانواع سنگ ها ی فسفاتی مختلف متغیرمی باشدوسنگی که دارای ۲۵درصدفسفات  باشداصلی ترین روش برای درجه بندی عددی است.بیشتر انواع کانی های فسفاتی دارای فلوئور آپاتیت می باشدکه این کانی هادارای جایگزین می باشند.

مطلب پیشنهادی

خرید اینترنتی انواع فسفات

فسفات ترکیبی غیر آلی و نمک اسید فسفریک است. در جهان طبیعت هرگز فسفر به شکل خالص دیده نشده‌است.

پاسخی بگذارید