آراد برندینگ
خانه / فسفات / خریداینترنتی فسفات کود

خریداینترنتی فسفات کود

فسفات به عنوان کودبرای مصارف جزئی واستفاده درباغچه های کوچک منازل بابهترین نوع بسته بندی وبهترین  کیفیت وقیمت مناسب به روش اینترنتی خریدوفروش می شود.
نحوی بسته بندی کودهای شیمیایی فسفاتی بنابر درخواست مشتری می تواندمتفاوت باشد.کشاورزان بیشترکیسه های ۴۰کیلوگرمی را انتخاب می کنندزیرا آنهابنابه توصیه های مهندسین کشاورزی و همچنین تجربیات خودبرای هر۱۰۰۰متر زمین زیرکشت یک کیسه ی ۴۰ کیلوگرمی استفاده می نمایند.

مطلب پیشنهادی

قیمت خریدفسفات درجه یک

فسفات چیست؟واین محصول چگونه تولیدمی شود؟آیااین ترکیب، باکیفیت درجه یک درایران حاصل می گردد؟قیمت خریدوفروش این محصول به چه معیاری است؟

پاسخی بگذارید