آراد برندینگ
خانه / فسفات / خریدارفسفات هیدروژن دی سدیم

خریدارفسفات هیدروژن دی سدیم

خریداران فسفات هیدروژن دی سدیم ،بیشترتولیدکنندگان صنایع غذایی ودارویی می باشندکه وظیفه مهمی درتولیدموادمرغوب وسالم رابرعهده دارند.
یکی ازانواع کودهای موردمصرف کشاورزان و باغداران ،کودهای بیولوژیکی می باشد.این نوع کودها مربوط به باکتری ها می شوندکه باورودبه خاک  موجب تثبیت عناصری مانند ازت درخاک می شوند.این محصولات عناصری مثل فسفات رادرخاک های قلیایی آزاد ودردسترس گیاه قرارمی دهند.

مطلب پیشنهادی

خرید اینترنتی انواع فسفات

فسفات ترکیبی غیر آلی و نمک اسید فسفریک است. در جهان طبیعت هرگز فسفر به شکل خالص دیده نشده‌است.

پاسخی بگذارید