آراد برندینگ
خانه / فسفات / بازارفروش فسفات هیدروژن پتاسیم

بازارفروش فسفات هیدروژن پتاسیم

بازارتخصصی برای فروش ترکیب فسفات هیدروژن پتاسیم،تولیدشده درایران محصولات خودرابااولویت بندی به سمت تولیدمحصولات کشاورزی مرغوب هدایت می کند.
درتولیدکودهای شیمیایی فسفات ازترکیبات پتاسیم نیزاستفاده می شود. یکی ازشاخص های بارزکودهای حاوی پتاسیم این است که اغلب این کود هادرآب محلول می باشند.این ترکیبات معمولا قبل ازکشت به خوردزمین هاداده می شوند.دلیل این امرکم بودن حرکت پتاسیم درخاک می باشد.

مطلب پیشنهادی

خرید اینترنتی انواع فسفات

فسفات ترکیبی غیر آلی و نمک اسید فسفریک است. در جهان طبیعت هرگز فسفر به شکل خالص دیده نشده‌است.

پاسخی بگذارید