آراد برندینگ
خانه / فسفات / قیمت تولیدفسفات برای کودکشاورزی

قیمت تولیدفسفات برای کودکشاورزی

قیمت تولیدوخریدفسفات به منظوراستفاده برای کودهای کشاورزی،دربین دیگرمحصولات می تواندمفیدباشدزیرااین نوع کودهااثرات مثبتی برمحصولات کشاورزی می گذارند.
کودهای مورداستفاده کشاوزان به سه نوع ؛کودآلی،کودشیمیایی،کود بیولوژی تقسیم بندی می شود.کودهای آلی،کودهای کاملی می باشندو حاوی کلیه عناصرماکرو و میکروهستندولی میزان این عناصربسیارناچیزمی باشد.یکی ازکودهای شیمیایی پرکاربردکود فسفات می باشدکه این کود از  میزان حلالیت کمی برخورداراست.

مطلب پیشنهادی

خرید اینترنتی انواع فسفات

فسفات ترکیبی غیر آلی و نمک اسید فسفریک است. در جهان طبیعت هرگز فسفر به شکل خالص دیده نشده‌است.

پاسخی بگذارید