آراد برندینگ
خانه / فسفات / فروشگاه فسفات نیترات آمونیوم

فروشگاه فسفات نیترات آمونیوم

ترکیبات نیترات آمونیوم برای کشاورزان ازاهمیت ویژه ای برخوردارمی باشد.بیشترکارخانه هااین محصول رابافسفات ترکیب کرده ومحصول متفاوتی رادرفروشگاه های محصولات شیمیایی عرضه می دارند.
کودهای شیمیایی حاوی فسفات نیترات آمونیوم برای مصارف کشاورزی وزراعت به صورت عمده تولیدمی شود.دراین محصول نیترات آمونیوم حاوی ازت می باشدکه این عنصرازطریق ریشه هاجذب می شودوبه برگ ها منتقل می گرددودرنهایت درسنتزهای اسیدآمینه شرکت می کند و پروتین هارا تولید می نماید.

مطلب پیشنهادی

خرید اینترنتی انواع فسفات

فسفات ترکیبی غیر آلی و نمک اسید فسفریک است. در جهان طبیعت هرگز فسفر به شکل خالص دیده نشده‌است.

پاسخی بگذارید