آراد برندینگ
خانه / فسفات / فروش انواع فسفات درجه یک

فروش انواع فسفات درجه یک

فسفات ترکیبی شیمیایی می باشدکه با فرایندهای متفاوتی تولیدمی شودوبسته به همین شرایط ازنظرکیفی به درجه های یک،دو،سه دسته بندی می شودوبه بازارجهت فروش عرضه می گردد.
اسیدفسفریک مشتق شده ازترکیبات فسفات می باشد.این اسیدیک اسیدغیرآلی می باشدکه درجهان ازنظرارزش تولیدومصرف دررده ی اول قرارگرفته است.تولیداین اسیدبه روش های مختلف،فرایند مرطوب ،فرایند حرارتی یاکوره ای می باشد.فسفوژیپس محصول جانبی این اسیدمی باشد.

مطلب پیشنهادی

خرید اینترنتی انواع فسفات

فسفات ترکیبی غیر آلی و نمک اسید فسفریک است. در جهان طبیعت هرگز فسفر به شکل خالص دیده نشده‌است.

پاسخی بگذارید