آراد برندینگ
خانه / فسفات / فروشنده فسفات برای کودکشاورزی

فروشنده فسفات برای کودکشاورزی

فسفات درمصارف کشاورزی به عنوان کودشیمیایی کاربردداردبرای این منظورفروشنده هابه صورت مستقیم محصول رابه کشاورزتحویل می دهند.
فسفات مورد نیاز صنعت کشاورزی از منبع مهم آن یعنی سنگ فسفات خارج می شود.این عنصربه نحوی درکشاورزی مهم است که جایگزینی برای آن یافت نمی شود.اهمیت و کاربرد فسفات به عنوان کودشیمیایی ازسده  18 آغاز شده است و امروزه استفاده ازاین محصول چند برابر شده است.

مطلب پیشنهادی

خرید اینترنتی انواع فسفات

فسفات ترکیبی غیر آلی و نمک اسید فسفریک است. در جهان طبیعت هرگز فسفر به شکل خالص دیده نشده‌است.

پاسخی بگذارید