آراد برندینگ
خانه / فسفات / قیمت خریدفسفات منگنز

قیمت خریدفسفات منگنز

فسفات منگنزطیف کاربردی زیادی درزمینه تولیدکودهای کشاورزی دارد.ازاین روقیمت این محصول دربازارخریدوفروش درحال تغییرمی باشدوبستگی به مصرف کشاورزان دارد.
یکی ازعناصرمغذی برای بهبودوضعیت خاک گیاه عنصر منگنزمی باشد.این عنصردرتشکیل کلروفیل گیاه و فرایندهای اکسیداسیون واحیای گیاه بسیار مفیدمی باشد،این عنصرهمچنین درمبادله نیتروژن دخیل بوده است وبه ساخت فسفرپرانرژی کمک می نماید.ازاین رو این کودهای برای رشد گیاه به طور عمده مورد مصرف قرارمی گیرد.

مطلب پیشنهادی

خرید اینترنتی انواع فسفات

فسفات ترکیبی غیر آلی و نمک اسید فسفریک است. در جهان طبیعت هرگز فسفر به شکل خالص دیده نشده‌است.

پاسخی بگذارید