آراد برندینگ
خانه / سنگ آهن / فروشگاه اینترنتی سنگ آهن درجه یک

فروشگاه اینترنتی سنگ آهن درجه یک

شخصات لازم برای سنگ آھن با توجه به نوع مصرف و منطقه تولید و تھیه، متفاوت می باشد. مثلاً سنگ آھنی که بخوبی در روش سنتی قابلیت کاربرد دارد ممکن است به ھیچ وجه قابل مصرف در روش ھای احیای مستقیم نباشد و یا مشخصات لازم برای مصرف خاک سرخ در رنگ سازی کاملاً متفاوت از مصارف متارلوژی آن است.
 بدین ترتیب ملاحظه می شود که نه تنھا مشخصات لازم برای سنگ آھن در مصارف مختلف و ھمچنین نقاط مختلف یکسان نیست حتی در مورد ھر کوره بلند و یا روش احیای مستقیم باید مشخصات سنگ آھن با نوع کوره ، ظرفیت ، ارتفاع آن و غیره مطابقت داشته باشد.
سنگ آھن مھمترین ماده اولیه برای تولید آھن و فولاد می باشد. به طور کلی قسمت عمده سنگ آھن در روش سنتی تولید آھن و فولاد (کوره بلند / کنورتور) و فقط
قسمت جزئی از آن در سایر روشھا بخصوص احیای مستقیم مصرف می شود

منبع:سمنان گچ

مطلب پیشنهادی

پخش انواع سنگ آهن معدنی

سنگ معدن یا کانسنگ گونه‌ای سنگ حاوی فلزات و عناصر ارزشمند و مهم است که از معدن استخراج می‌شود و سپس طی فرآیندی عناصر مورد نیاز از آن گرفته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پاسخی بگذارید