آراد برندینگ
خانه / دولومیت / خرید و فروش سنگ دولومیت

خرید و فروش سنگ دولومیت

دولومیت به دلیل پایداری شیمیایی و مقاومت در برابر انحلال فشاری در حین تدفین، تخلخل و نفوذپذیری خود را بهتر از سنگ های آهکی حفظ می کند.
این فرایند نقش م ؤثری در اف زایش کیفیت مخزنی ایفا کرده است . انواع دولومیت های سازند سروک بر اساس اندازه، فابریک و مرز بلورها به سه گروه تقسیم می شوند .
دولومیت های نوع اول : ریز بلور ۵) تا ۶۰ میکرون ) و به صورت هم اندازه، بی شکل با سطوح بلوری نامنظم هستند و به عنوان دولومیت تقریباً همزمان با رس وب گذاری در نظر گرفته شده است . دولومیت های نوع دوم : متوسط بلور ۶۰) تا ۲۵۰ میکرون ) و به صورت شکل دار تا نیمه شکل دار دیده می شوند و در مراحل تدفین تشکیل شده اند . دولومیت های نوع سوم : درشت بلور ۲۵۰) تا ۵۰۰ میکرون ) هم اندازه و به صورت شکل دار تا بی شکل دیده می شوند . این نوع دولومیت ها نیز مانند دولومیت های نوع دوم طی مراحل دیاژنز ثانویه تشکیل شده اند . این بررسی نشان می دهد که فقط دولومیت های نوع دوم با حف ظ تخلخل و نفوذپذیری باعث افزایش کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان مورد مطالعه شده اند .
منبع: سیویلیکا 

مطلب پیشنهادی

فروشگاه اینترنتی دولومیت باکیفیت

به دنبال دولومیت با خواص خوب می گردید؟ کالای مورد نظرتان پیش ماست! فروشگاه اینترنتی ما با فروش دولومیت باکیفیت تجربه ای متفاوت را به کارخانه شما خواهد آورد!

پاسخی بگذارید